1. stupeň ZŠ Vrané nad Vltavou je zapojen do kampaně na podporu čtenářství Celé Česko čte dětem.

 

Od konce května probíhala na naší škole akce „Celé Česko čte dětem“. Na prvním stupni se zapojily všechny třídy.
Čtvrťáci četli pohádky předškolákům v mateřské školce.
Do tříd přicházeli rodiče, aby dětem přečetli ukázky ze svých oblíbených knížek. Někteří četbu ještě doplnili různými aktivitami vhodnými k tématu.
Proběhla také výměna mezi třídními učiteli. Každý si vyzkoušel hodinu čtení v jiné třídě. Čtení z knížek jsme doplnili zpíváním, pracovními listy k textu a kreslením.
Pěkným zakončením celé akce bylo představení vlastní tvorby dětí z 5. B. Děti celý rok pracovaly na vlastní knížce. Mladším žákům ji přišly ukázat a přečíst krátkou ukázku.
Dětem se akce moc líbila. V příštím roce ji budeme určitě opakovat.

 

Rodina na kole_big