Adaptační program 6. ročníků

  • Post published:4.9.2020

Hned druhý školní den, 2. 9. 2020 se obě třídy šestých ročníků, spolu se svými třídními učiteli (A. Benda, 6. A a K. Rauschertová, 6. B) a jejich zástupci, zúčastnili speciálního adaptačního programu. Program se uskutečnil v rekreačním areálu Lávka Park Skochovice a byl skvěle připraven profesionálním týmem preventistů ze společnosti Život bez závislosti. Přestože ráno bylo velmi chladné a mlhavé, počasí nám nakonec přálo a sluníčko nás během dopoledne svléklo z mikin a nasadilo sluneční brýle. Oficiální název “Kohezní program” zněl na začátku pro žáky velmi mysteriózně, ale nakonec naštěstí jejich počáteční předtuchu, že se asi jedná o školení na téma “Jak vzniklo či jak se vyrábí lepidlo” nenaplnil. 🙂 Už v průběhu prvních společných her a cvičení, byli žáci schopni svými slovy formulovat, že spíš než o lepidlo půjde o to, jak utužit svůj kolektiv, aby v něm bylo dobře. Jak spolupracovat jako jedna parta, jak spolu lépe a efektivně komunikovat, jak je dobré a důležité si vzájemně naslouchat a pomáhat si, pokud chceme dosáhnout nějakého společného cíle a že síla a rychlost nemusí být vždy to správné řešení. Celý kurz byl velmi motivační, zábavný a dopřál i novým žákům a novým třídním učitelům zapojit se do her a poznat své žáky a spolužáky jinak a jinde než ve školní lavici. 

K.Rauschertová (třídní učitelka 6.B)