Adaptační kurzy na 2. stupni

  • Post published:7.9.2021

Hned ve čtvrtek 2. září se třídy 6. A , 6. B a 7. A vydaly do areálu Lávka na adaptační den, při kterém se měly zase o trochu lépe poznat a blíže se seznámit nejen s novými spolužáky, ale také s novými třídními učiteli, jejich zástupci a asistentkami pedagoga. Důraz byl kladen na podpoření spolupráce ve třídě a stmelení třídního kolektivu. Aktivity vedly mj. k posílení vzájemné důvěry (celá třída musela např. udržet na napnutém laně jednoho ze spolužáků), spolupráci (např. souhra a organizace při „jednolyžích“), poznávání spolužáků a učitelů atd. Na konci kurzu si žáci vzájemně předali náramky přátelství se slovy chvály. Program trval, s přestávkou na oběd, celý den a dle reakcí dětí se velmi vydařil.