Absolventské práce, šerpování deváťáků a loučení se školním rokem

  • Post published:2.7.2024

Tak, jak je již po mnoho let v naší škole zvykem, i současní žáci devátého ročníku zakončili své základní vzdělávání ukázkou toho, co se naučili – obhajobou své absolventské práce. Můžeme směle říci, že úroveň zpracování těchto prací splňuje nároky výstupů nejen žáků základních škol, ale taktéž již mladších středoškoláků.
Děkujeme všem zúčastněným za pevné nervy a víru ve šťastné konce.

Pomyslnou tečkou za devítiletkou je tradiční šerpování. Z žáků se stávají studenti, z dětí „skoro dospělí“. Přejeme nejen v dalším studiu, ale i v celém nadcházejícím životě mnoho úspěchů!

Poslední školní den jsme se s deváťáky rozloučili všichni „na schodech“ i před školou.

Dagmar Boháčková, Jana Boušková, Katka Vrtišková