+420 257 761 744 reditelstvi@zsvrane.cz

Absolventské práce

  • 24.6.2019

I v letošním školním roce navázali žáci 9.ročníku na tradici psaní a obhajob svých závěrečných prací. Každý z žáků v posledním ročníku si na podzim vybírá téma, které pak zpracovává do podoby odborné práce se všemi formálními náležitostmi. S vybraným tématem se tak musí podrobně seznámit a navíc ještě v praktické části prezentovat své nové poznatky získané pozorováním, výzkumem, apod. Na konci června ( 20.6. a 21.6.) pak deváťáci své práce obhájili před porotou složenou z vedoucího absolventské práce, vedení školy, třídního učitele, paní starostkou a spolužáky. Letos jsme u obhajob slyšeli o tématech: Skauting, Fantasy literatura,  Lesní roh, Zdravá výživa, Autismus, Orientační běh, Hlavolamy, Spolek Vltavan, Tejpování, Komiks, Legionáři aj.

I v tomto roce byly některé práce a jejich obhajoby na vynikající úrovni. V závěru pak byli všichni žáci obdarováni památeční šerpou se jmény svých spolužáků a třídního učitele, růží a novinkou tohoto roku bylo pozváni na slavnostní oběd do školní jídelny.

 

Zavřít menu