PLATBA DRUŽINY: zůstává stejná 200 Kč měsíčně, č. ú. 215580057/0600 variabilní symbol 3113 specifický symbol dítěte nebo do poznámky jméno dítěte

1.ODDĚLENÍ

Marie Vurmová tel.: 602 590 432

2.ODDĚLENÍ

Hana Chalupová tel.: 602 590 432

3.ODDĚLENÍ

Simona Bollardtová tel.: 602 590 432

4.ODDĚLENÍ

Jana Šimáčková tel.: 602 775 958

Archiv

5.ODDĚLENÍ

Veronika Veselá tel.: 602 775 958