+420 257 761 744 reditelstvi@zsvrane.cz

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

 

Uskuteční se: v pátek 13. dubna 2018 od 14:00 hod do 18:00 hod

 

Prosíme využijte formulář pro registraci a časovou rezervaci zde.

 

Potřebné doklady:

 • platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • vyplněná Žádost o přijetí (k dispozici bude přímo u zápisu  nebo ke stažení zde )
 • vyplněný Dotazník pro rodiče prvňáčka (k dispozici bude přímo u zápisu  nebo ke stažení zde)

 

Cizinci k zápisu musí mít:

 • platný cestovní pas
 • doklad o povolení k pobytu
 • doklad o zdravotním pojištění

 

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Škole je třeba dodat:

 • žádost o odklad povinné školní docházky
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

O odklad musí zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. 4. příslušného kalendářního roku, kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Do 1. tříd se přijímají děti podle těchto kritérií:

 • děti s místem trvalého pobytu ve Vraném nad Vltavou
 • děti z obcí příslušného školského obvodu spádové školy (Březová – Oleško, Zvole)

Uchazeči mimo spádovou oblast budou přijati, pokud to dovolí kapacita školy.

 

Další dokumenty ke stažení:

Žádost o odklad

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce (MŠMT)

Desatero pro rodiče

 

Zavřít menu