+420 257 761 744 reditelstvi@zsvrane.cz

Atletika pro děti do škol – Nová atletická sada zpestří tělocvik na naší škole 

 

Sadu atletických pomůcek uzpůsobených potřebám dětí z prvního stupně jsme získali díky zapojení se do projektu Českého atletického svazu- Atletika pro děti do škol. Zástupci naší školy, paní zástupkyně I. Hereitová s paní učitelkou M. Pézlovou spolu s dalšími pedagogy reprezentujícími deset vybraných škol z Čech, sadu převzaly v sobotu 19. března na pražské ZŠ  Jeseniova.

 

Pro všechny pedagogy bylo v rámci slavnostního předávání připraveno i školení se zajímavým programem, který jim nejen pomohl zorientovat se v teorii, ale hlavně jim nastínil praktické možnosti, jak se sadou pracovat. Všem učitelům se líbila hlavně velká variabilita sad a možnost využívat metodické materiály s ní spojené. Pedagogové si vyzkoušeli i celou řadu her využívajících právě pomůcky z atletických sad a mnozí hned plánovali, že je s dětmi vyzkoušejí. Vedle hodin tělesné výchovy najdou sady uplatnění i v odpoledních atletických kroužcích, které mnohé ze zapojených škol provozují.

 

„Byli bychom rádi, kdyby projekt Atletika pro děti do škol napomohl tomu, aby děti ve školách tělocvik nejen bavil, ale aby pochopily, jak důležité je, že se pohyb stane součástí jejich zdravého životního stylu. Právě atletika, která v začátcích nenutí děti ke specializaci, ale je zaměřená na všestrannou pohybovou aktivitu, je podle našeho názoru ideální pro obohacení hodin tělesné výchovy,“ myslí si koordinátorka projektu, Iveta Rudová z Českého atletického svazu.

 

Nové sady umožní dětem nácvik základů atletických dovedností a organizaci soutěží v šesti disciplínách: překážkovém běhu, slalomovém běhu mezi kužely, frekvenčním běhu,  skoku dalekém z místa, hodu pěnovým oštěpem a hodu raketkou nebo míčkem na cíl. Protože součástí participace na projektu je i povinnost zapojených škol připravit v závěru roku se sadou sportovní den, získali pedagogové na školení i tipy, jak tuto soutěžní akci zorganizovat co nejlépe.

 

logo

Zavřít menu