Výchovná poradkyně
Mgr. Dagmar Konečná
E-mail: dagmar.konecna@zsvrane.cz
Tel: 737 090 163

Konzultační hodiny: úterý 15.00 – 17.00 (po předchozí telefonické domluvě)

Výchovné poradenství zahrnuje:
– poradenství k volbě povolání
– péči o integrované žáky s SPU a ostatní žáky s poruchami učení a chování
– péči o žáky mimořádně nadané
– poskytování individuálních konzultací z oblasti poradenství pro rodiče, žáky, učitele
– zajišťování vyšetření žáků v PPP na žádost rodičů
– spolupráci s dalšími odbornými pracovišti

Informace pro rodiče – přijímací zkoušky na SŠ – nejčastější dotazy:

http://www.azrodina-cz/3026-prijimaci-zkousky-na-stredni-skoly-najcastejsi-dotazy

Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2017/2018 najdete zde.

Prezentační katalog SŠ Středočeského kraje je k volnému stažení na:

www.flecr.cz.

Profesní orientaci v 9. třídě zajišťuje třídní učitelka M. Elšíková ve spolupráci s pí. učitelkou B. Strnadovou.
Užitečné odkazy:
www.stredniskoly.cz
www.vychova-vzdelavani.cz
www.ceskaskola.cz
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz (přehled studijních oborů)
www.uiv.cz
www.nuov.cz
www.istp.cz
 www.euagency.cz
 www.firmy.cz
www.edb.cz
 www.narodni-kvalifikace.cz
www.nuv.cz
www.gwo.cz

 

Příprava na SŠ:
www.didaktis.cz (knižní nakladatelství)
www.zaskolou.cz (interaktivní a zábavný pomocník při přípravě do školy)
www.scio.cz (materiály pro studium a přípravu na přijímací zkoušky)
www.zkousky-nanecisto.cz (rady, informace, testy, příprava k přijímacím zkouškám)
http://portal.mpsv.cz (integrovaný portál MPSV)
www.gwo.cz (průvodce světem povolání)
www.job-tip.cz (poradce při výběru povolání)

Další důležité adresy
www.infoabsolvent.cz – přehled škol, informace o uplatnění; Profitest, který vás může nasměrovat, prostřednictvím filmových ukázek nebo intuitivně podle obrázků se můžete seznámit s oborem, o který se zajímáte
www.remeslozije.cz – portál pro zájemce o učební obory a řemeslo
www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzor – přihlášky ke studiu ke stažení
www.ztracenedite.cz – Ztracené dítě o. s.
www.rodicovskalinka.cz – Rodičovská linka
www.odchazim.cz – Seznam krizových linek

Nově nabízená služba rodičům od společnosti SCIO:

Poradenství v oblasti vzdělávání (včetně individuálních konzultací)
www.scio.cz/poradenstvi

Protidrogová prevence:
www.odrogach.cz (prevence rizikového chování)
www.drogovaporadna.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Mochovská 570
Praha 9 – Hloubětín
194 00
Tel.: 281 867 331-4
E-mail:poradna@pppprahavychod.cz
Provozní doba: Po-Pá 8°°-16°°