Dětský parlament

 

Ve školním roce 2013/14 bude ze zájemců na 2. stupni vytvořen nový Dětský parlament, na 1. stupni vznikne Ekoparlament (http://www.parlamentzsvrane.estranky.cz)

Mezi úkoly dětského parlamentu na 2. stupni patří:

a) významné akce:

Realizace projektu Internet spojuje generace

Péče o adoptovaného Keňánka Petera Chegeho

Pomoc ekotýmu při jeho práci

b) přenášení podnětů ze tříd směrem k vedení školy a obráceně a řešení aktuálních problémů

Ekoparlament na 1. stupni pracuje pod vedením p. uč. Pézlové a p. uč. Vrtiškové a propojuje témata dětského parlamentu a projektu Ekoškola