ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2016 – 2017

 

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace 

Informační a komunikační technologie – úvod

Člověk a jeho svět  – úvod

Člověk a společnost

Člověk a příroda  úvod

Umění a kultura ­– úvod

Člověk a zdraví  – úvod

Člověk a svět práce   – úvod

Další předměty:

Průřezová témata – úvod