Zápis do první třídy – první krůček na cestě ke vzdělání

13. dubna nastal pro mnoho budoucíh prvňáčků vranské školy slavnostní den. Při vstupu do „opravdové školy“ nikdo z nich neplakal, nedržel se máminých sukní, ale určité obavy, co je čeká, jsme mohli z jejich očích vyčíst. Když pominuly první rozpaky, děti začaly plnit úkoly, za jejichž splnění dostali první obrázkové „vysvědčení“. A jaké úkoly je čekaly? Děti…

Číst více

Okresní finále ve vybíjené

V úterý 10. 4. vybojovaly dívky 4. a 5. tříd třetí místo v okresním finále ve vybíjené. Na úspěchu se podílely Klára Blažková, Amálie Báčová, Eliška Rauschertová, Eliška Chrpová, Anička Neumanová, Nina Sýkorová, Ema Púllová, Tereza Nevolková, Eliška Boušková, Tereza Krákorová, Daniela Janoušková a Zuzana Hrubá.     Michal Kubelík

Číst více

MORANA

Učitelé a děti z 1. stupně se ve středu 4. dubna rozloučili se zimou. Moranu nachystaly děti ze 3.A. Společným průvodem jsme se vydali k Vltavě, kde jsme zimě na rozloučenou zazpívali pár písniček. Vhozením hořící Morany do vody jsme zimě řekli NA SHLEDANOU a definitivně tak přivolali jaro.

Číst více

Jarmark

Tradičním velikonočním jarmarkem ožila škola v úterý 27. března. Děti zaplnily své prodejní stánky zeleným osením, nejrůznějšími velikonočními dekoracemi a také spoustou dobrého jídla, které připravily buď ve škole, nebo s pomocí rodičů a učitelů doma. Jako obvykle se sešlo mnoho návštěvníků, kteří si mohli z nepřeberné nabídky vybrat podle svého vkusu a chuti. A bylo opravdu za…

Číst více

Noc s Andersenem

Již poosmnácté se letos uskutečnila Noc s Andersenem. Jedním ze stovek míst (nejen v České republice), kde se v pátek 23. března nocovalo, byla opět i naše škola. Tentokrát se zapojily tři třídy: 3.B, 4.A a 4.B. Každá třída si připravila vlastní program, četly se staré české pověsti, pohádky H. Ch. Andersena nebo Rychlé šípy, které letos slavily…

Číst více